Norcem - Månedens Bedrift

NORCEM A.S, KJØPSVIK
Beliggenhet

Norcem A.S, Kjøpsvik er en av landets to sementfabrikker. Virksomheten ligger i Kjøpsvik i Tysfjord kommune ca 100 km sør for Narvik. Bedriften er en viktig arbeidsplass i lokalmiljøet, med sine 130 ansatte.

Historikk
Utgangspunktet for sement produksjon er kalkstein da dette utgjør 75 - 90 % av råmaterialbehovet avhengig av kalksteinens renhet.
Kalksteinsforekomstene i Kjøpsvikområdet har vært kjent ganske lenge, men det var ikke før i 1910 at daværende lensmann i Tysfjord, Johan Kokaas, begynte å sikre seg rettighetene til kalksteinsfeltene. Nordland Portland Cementfabrik ble stiftet 30. oktober 1918 og produksjonen kom i gang i 1920.
Norcem som de fleste kjenner i dag, ble dannet i 1968 ved en sammenslåing av de tre norske sementfabrikkene på Slemmestad, i Brevik/Telemark og i Kjøpsvik/ Nordland.
I 1992 ble sementfabrikken i Kjøpsvik modernisert til nyeste teknologi og fremstår i dag
som en internasjonal konkurransedyktig bedrift.
I 1999 ble Norcem innlemmet i det tyske konsernet Heidelberger Cement, som betyr at Norcem nå inngår i verdens tredje største sement- og byggevareselskap. Konsernet eier i dag et 80 talls sementfabrikker over hele kloden og produserer ca 100mill tonn sement.

Utfordringer og muligheter
I Kjøpsvik er det stolte industritradisjoner som går langt tilbake. Utviklingen innen denne industrien har vært formidabel. I dag er sementproduksjon bergfag, maskin, elektro /automasjon, kjemi, bygg, miljøfag, prosessteknologi og naturligvis forskning og utvikling.
Norcem har siden starten vært et selskap som har satset internasjonalt. Således er New York i dag Norcem A.S, Kjøpsvik største marked hvor vi leverer sement til gruppens egen terminal. Internasjonalisering gir seg også utslag på en annen måte ved at mange av vår ingeniører har jobbet på eksotiske steder som Vest Afrika, Jamaica, Libanon, Emiratene, Phillipinene …..


     
   

Det som kanskje likevel er mest spennende når nye oppgaver skal løses, er at Norcem er med fra planleggingen starter til byggverket står ferdig enten det er Troll-plattformen, Snøhvit eller 'Nye Operaen'.
Studerer en mange av våre vakre betongbruer har en også grunn til å slå fast:
''Norcem - connecting people''.

www.norcem.com

<< TILBAKE
Copyright 2004© NTNU
Webmaster: Marianne Sjøholtstrand