2.8 TEKNISK MEKANIKK

Studiet er nedlagt f.o.m. studieåret 2002/2003.