Studiehåndbok
Bachelor- og masterprogram i realfag
Studieåret 2004-2005

Alle lenker peker til PDF-dokumenter som kan leses og skrives ut med gratisprogrammet "Adobe Reader" (lastes ned her).

 1. INNLEDNING
 2. GENERELT

 3. BACHELORGRAD
  1. Bachelorsgradsprogram
  2. Bachelorsgradsprogram i biologi
  3. Bachelorsgradsprogram i fysikk
  4. Bachelorsgradsprogram i geologi
  5. Bachelorsgradsprogram i informatikk
  6. Bachelorsgradsprogram i kjemi
  7. Bachelorsgradsprogram i matematikk og statistikk
  8. Bachelorsgradsprogram i biomatematikk

 4. MASTERGRAD
  1. Mastersgradsprogram
  2. Mastersgradsprogram i biologi
  3. Mastersgradsprogrammer i bioteknologi
  4. Mastersgradsprogram i cellebiologi for medisinsk/teknisk personell
  5. Mastersgradsprogram i forurensningsfag
  6. Mastersgradsprogram i fysikk
  7. Mastersgradsprogram i geologi
  8. Mastersgradsprogram i informatikk
  9. Mastersgradsprogram i kjemi
  10. Mastersgradsprogram i kvantitativ biologi
  11. Mastersgradsprogram i naturressursforvaltning
  12. Mastersgradsprogram i matematikk og statistikk
  13. Mastersgradsprogram i marine ressurser/akvakultur

 5. EMNEBESKRIVELSER
  1. Emnebeskrivelser - innledning
  2. Emnebeskrivelser i biologi
  3. Emnebeskrivelser i fysikk (realfag)
  4. Emnebeskrivelser i geologi
  5. Emnebeskrivelser i informatikk
  6. Emnebeskrivelser i kjemi
  7. Emnebeskrivelser i matematikk
  8. Emnebeskrivelser i statistikk
  9. Felles realfagsemner og emner i naturressursforvaltning

 6. UNIVERSITETSTUDIENE PÅ SVALBARD (UNIS)
 7. PRAKTISK PEDAGOGISK UTDANNING (PPU)
 8. EMNE 1
 9. LOV OG FORSKRIFTER
 10. SKJEMA FOR STUDIEPLANLEGGING