Studiehåndbok
Bachelor- og masterprogram i realfag
Studieåret 2007-2008

Alle lenker peker til PDF-dokumenter som kan leses og skrives ut med gratisprogrammet "Adobe Reader" (lastes ned her).

 1. INNLEDNING
 2. GENERELT

 3. BACHELORPROGRAM OG ÅRSSTUDIER
  1. Bachelorprogram
  2. Bachelorprogram i biologi
  3. Bachelorprogram i fysikk
  4. Bachelorprogram i geologi
  5. Bachelorprogram i informatikk
  6. Bachelorprogram i kjemi
  7. Bachelorprogram i matematiske fag
  8. Bachelorprogram i biomatematikk
  9. Årsstudier

 4. MASTERPROGRAM
  1. Masterprogram
  2. Masterprogram i biologi
  3. Masterprogrammer i bioteknologi (2-årig)
   Masterprogrammer i bioteknologi (5-årig)
  4. Masterprogram i cellebiologi for medisinsk/teknisk personell
  5. Masterprogram i miljøtoksikologi og forurensningskjemi
  6. Masterprogram i fysikk
  7. Masterprogram i geologi
  8. Masterprogram i informatikk
  9. Masterprogram i kjemi
  10. Masterprogram i kvantitativ biologi
  11. Masterprogram i naturressursforvaltning
  12. Masterprogram i matematikk
  13. Masterprogram i statistikk
  14. Masterprogram i marine ressurser/akvakultur
  15. Femårig lærerutdanning, realfag

 5. EMNEBESKRIVELSER
  1. Emnebeskrivelser - innledning

 6. UNIVERSITETSTUDIENE PÅ SVALBARD (UNIS)
 7. PRAKTISK PEDAGOGISK UTDANNING (PPU)
 8. EX.PHIL
 9. LOV OG FORSKRIFTER